Quantcast
{{ m.text }}
{{ $wrPageMessage.singleMessage.text }}
טוען...

מדיניות פרטיות

1.       קבלת מדיניות הפרטיות

השימוש באתר זה YouToo.co.il  (להלן: "האתר"), על ידך, משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה"), באמצעות הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או פתיחת חנות באתר או ביצוע קנייה בחנות באתר, מהווים, כל אחד מהם, הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, שנקבעה ע"י החברה (להלן: "יוטו הקניון החברתי המוביל בישראל"

במידה ואינך מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: "מדיניות הפרטיות"), עליך להימנע משימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה ואו YouToo.co.il , סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ואו YouToo.co.il  על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.

   YouToo.co.il  שומרת על זכותה לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי במדיניות הפרטיות יחול אך ורק על שימוש באתר שנעשה לאחר השינוי כאמור.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

2.       כללי

1.       האתרמספק שירותי סחר אלקטרוני ושירותי ביצוע עסקאות מקוונות ברשת הכוללים שירותים ומוצרים במגוון רחב של תחומים.

2.       החברה ואו YouToo.co.il  מספקת פלטפורמה פרסומית לבעלי חנויות או למוכרים (להלן: "בתי העסק") המעוניינים למכור מוצרים ו/או שירותים (להלן: "המוצרים") לקהל הרחב (להלן: "הקונים"). למען הסר ספק,  החברה ואו YouToo.co.il  אינה מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים. ו YouToo.co.il  מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת המוצרים בלבד ואין לראות את  YouToo.co.il  כמי שמוכרת או מספקת את המוצרים ואין לראות ב YouToo.co.il  כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם, במישרין או בעקיפין.  YouToo.co.il  אינה צד לעסקה שבין בתי העסק ובין הקונים.

3.       בעת השימוש באתר נאסף מידע על משתמש הקצה. חלק מהמידע מזהה את משתמש הקצה באופן אישי, כלומר באמצעות שם וכתובת, המוצרים שמשתמש הקצה ביקש לרכוש, אמצעי התשלום ששימשו את משתמש הקצה ועוד. זהו מידע שמשתמש הקצה מוסר ביודעין, לרבות בעת רישומו של משתמש הקצה לאתר. חלק מהמידע אינו מזהה את משתמש הקצה באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטיו של משתמש הקצה (מדובר על מידע סטטיסטי ומצטבר לדוגמת העמודים בהם צפה משתמש הקצה, ההצעות והמוצרים שעניינו את משתמש הקצה וכן מידע הנאסף על משתמש הקצה בזמן גלישתו באתר).

4.        YouToo.co.il  אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודות משתמש הקצה שהתקבל שלא באמצעות משתמש הקצה, על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים או אתרים או בתי העסק, לרבות אלה המוצגים באתר ואשר אינם בשליטת YouToo.co.il . בכל מקרה של ספק, על משתמש הקצה לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו בית עסק, אתר או גוף מסחרי.

5.       הפרטים שיסופקו לחברה ואו YouToo.co.il , יכול ויאומתו כנגד מידע אודות משתמש הקצה שיש כבר ברשות  YouToo.co.il  או כנגד מידע דומה שסופק לYouToo.co.il .

3.       רישום לאתר

1.       בעת רישום ראשוני באתר על הקונה להזין את כתובת הדואר האלקטרוני שלו ולבחור בסיסמא. כאשר הקונה מעוניין לבצע קנייה או כאשר בית עסק מעוניין לפתוח חנות באתר, עליו להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא, טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות ופרטי תשלום (כרטיס אשראי או חשבון PayPal)',מין , תאריך לידה .

2.       יובהר, כי הפרטים אותם מתבקש משתמש הקצה למסור כוללים מידע הנחוץ במישרין לצורך רכישת המוצרים ואספקתם וללא מסירת הפרטים האמורים לא יוכל משתמש הקצה להצטרף לאתר או לרכוש מוצרים באתר.

3.       כל נרשם לאתר בין אם מבצע זאת באמצעות רשום בלבד, פתיחת חנות או קניה באתר יקבל אוטומטית עמוד אישי להלן "העמוד שלי" המציג את שמו הפרטי ושם המשפחה, תמונת הגולש, מוצרים שסימן שאהב, מוצרים שסימן ששיתף, חנויות שאהב, חברים שעקב אחריהם וחברים שעוקבים אחריו,. ידוע לנרשם כי כלל גולשי האתר יוכלו לבקר בעמודו האישי ולצפות בפרטים הנ"ל ו"לעקוב" אחריו במידת העניין.

4.       כל נרשם יוכל באופן עצמאי דרך "הגדרות" לסמן וי על "הסתר פרופיל אישי" ובכך ייחסם עמודו הפרטי מאפשרות ביקור של גולשים אחרים בעמודו.עד לביצוע "הסתרת" פרופיל אישי מצהיר הנרשם כי אין לו כל התנגדות לחשיפת עמודו האישי לכלל גולשי האתר.

4.       השימוש במידע

1.       השימוש במידע שיתקבל אודות משתמש הקצה עקב שימושו באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר לצרכים הבאים: לאפשר שימוש של משתמש הקצה באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; לשנות או לבטל שירותים ותכנים הקיימים באתר; לאפשר רכישת מוצרים באתר; פרסום מידע ותכנים באתר; להתאים את העסקאות והמודעות שיוצגו בעת ביקורו של משתמש בקצה באתר בהתאם לתחומי ההתעניינות של משתמש הקצה.

2.       YouToo.co.il  נוהגת לתעד באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן של משתמש הקצה ובכלל זאת כתובת ה-IP של משתמש הקצה וכן את כל הדפים בהם ביקר משתמש הקצה בעת גלישתו. בהסכמת משתמש הקצה למדיניות הפרטיות, משתמש הקצה מביע הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי  YouToo.co.il  לצרכים הבאים: יצירת קשר עם משתמש הקצה; לאפשר שימוש חוזר ורכישת מוצרים חוזרת באתר; למנוע שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר; משלוח חומר שיווקי או פרסומי למשתמש הקצה (בין על ידי YouToo.co.il  ובין על ידי מי מטעמה) באמצעות הדואר האלקטרוני, אלא אם משתמש הקצה יציין בכתב בפני YouToo.co.il  כי אינו מעוניין עוד במשלוח חומר שיווקי או פרסומי כאמור. באם משתמש הקצה חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, עליו ליצור קשר ע info@youtoo.co.il  ולבקש להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.

3. YouToo.co.il  לא תמכור או תשכיר או תעביר את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כפי שנמסר לה על ידי משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו. על אף האמור לעיל,YouToo.co.il  תהיה רשאית לחשוף את המידע האישי אודות משתמש הקצה, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם, בכפוף להתקיימות אחד מן התנאים הבאים:  YouToo.co.il  קיבלה את הסכמתו של משתמש הקצה לחשוף מידע זה; חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים. יודגש כי אלא אם נאמר אחרת, לגורמים אלו אין כל זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת YouToo.co.il  את המידע; כאשר מסירת המידע נדרשת על פי חוק או במידת הצורך במסגרת הליכים משפטיים, לרבות במקרה שבו יתקבל אצל  YouToo.co.il  צו שיפוטי המורה למסור את פרטיו של משתמש הקצה לצד שלישי כלשהו; במקרה של מחלוקת משפטית בין משתמש הקצה YouToo.co.il  המחייבת את חשיפת פרטי משתמש הקצה; במקרה בו YOUTOO.CO.IL תמצא כי פעולותיו של משתמש הקצה מפרות את תנאי השימוש או שהינן מנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;  YouToo.co.il  תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד אחר או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות.

5.       שימוש ב-Cookies

1.       YouToo.co.il  יכול ותשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו התקין והשוטף של האתר, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועל מנת להתאים את האתר להעדפותיו האישיות של משתמש הקצה וכן לצרכי אבטחת מידע.

2.       משתמש הקצה יכול להימנע מקבלת "עוגיות" באמצעות שימוש בדפדפן האינטרנט.

6.       אבטחת מידע

1.   YouToo.co.il  מאבטחת את האתר ומיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של  YouToo.co.il  מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן,  YouToo.co.il  אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה (ובלבד YouToo.co.il  נקטה אמצעים סבירים למנוע אותן).

7.       זכות לעיין במידע

1.       על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי YouToo.co.il  משמש לצורך פניה אישית אל משתמש הקצה, זכאי משתמש הקצה על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

8.       שינויים

1.        YouToo.co.il  שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם. במקרה של שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו,  YouToo.co.il  תודיע על כך באמצעות הודעה בולטת בדף הבית של האתר או על-ידי שליחת הודעה ישירה למשתמש הקצה. המשך השימוש בשירות מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.